Trappe - Ordliste

 1. Trinplader
  Trappetrinnene man går på
 2. Vange
  Trappens sidestykke
 3. Stødtrin
  Det vertikale træstykke mellem trinplader i en lukket trappe
 4. Bloktrin
  Den første trinplade med svaj uden for vangen
 5. Ovenpåliggende trin
  Trinpladerne ligger ovenpå vangen
 6. Repos
  En ekstra stor/lang trinplade
 7. Stolpe
  Afslutter balustraden i trappens begyndelse, slutning og/eller hjørne
 8. Balustre/Spoler
  Vertikale træstykker som forbinder håndliste og vang (håndliste og gulvstolpe når det drejer sig om balustrade)
 9. Krymling
  Håndliste og vange med blødt drejet og afrundet hjørne
 10. Trappehul
  Åbningen i bjælkelaget til trappen
 11. Trappeløb
  Gangvejen i trappen, f.eks. en lige trappe har et løb, en L-trappe har to løb og en U-trappe har tre løb
 12. Højre/venstre-drejet trappe
  En trappe som drejer til højre eller venstre set nedefra
 13. Etagehøjde/Trappehøjde
  En trappes totale højde fra færdigt gulv på underetage til færdigt gulv på overetage
 14. Balustrade
  Beskyttelsesrækværket rundt om trappehullet
 15. Stigende balustrade
  Balustrade som følger vangen
 16. Første trin
  Den nederste trinplade
 17. Sluttrin
  Det øverste trin i niveau med gulvet
 18. Håndlister
  Støtten til hånden