Hvordan plejer du din ATAB-trappe?

En trappe fra ATAB er fremstillet til at forgylde dit hjem i mange, mange år, men for at holde sig frisk behøver dit trappemøbel også nogen pleje.

Klarlakerede overflader:
Vask trinpladerne med en klud fugtet i lunkent vand og syntetisk rengøringsmiddel uden alkalier.
Pletter som ikke kan fjernes med afvaskning, fjernes med en klud fugtet i terpentin. Væsken må ikke hældes ud på trinpladerne, da det kan skade limen i fugerne.
Da det er lakken som udgør slidfladen, skal du være omhyggelig med at forbedre nedslidte steder på din trappe, inden træoverfladen skades. Inden forbedring skal overfladen være ren og tør. Blanke partier som skal forbedres, skal først gøres ujævne med let slibning med fint slibepapir.

Fabriksolierede overflader:
Fabriksolierede overflader er behandlet en gang med Timberex Natural – Heavy Duty ved levering.
Når trappen er monteret skal der påføres yderligere olie, og olien arbejdes ind ved hjælp af slibemaskine eller lignende. Brug et meget fint slibepapir og bearbejd små overflader ad gangen (f.eks. et halvt trin ad gangen)
Påfør og indarbejd olie yderligere to gange med en times mellemrum.
Inden overskydende olie fjernes efter de tre påføringer, skal der indarbejdes så meget olie som muligt med slibemaskinen.
Flader som er vanskeligt tilgængelige aftørres manuelt med en blød klud. Arbejd altid i træets fiberretning.
Undgå at gå på overfladen den første dag!
12-18 timer efter den første grundbehandling skal overfladen poleres med maskine.

Daglig rengøring tilpasses efter hvor meget trappen anvendes. Som regel gælder tør rengøring.
Ved høj slitage og fugtig tilsmudsning kan den daglige rengøring suppleres med vask af overfladen. Brug sparsomt vand. Brug gerne to dl. træsæbe per ti liter lunkent vand.

Normal vedligeholdelse foretages efter rengøring med et tyndt lag Satin Oil (ca. 1 liter / 15 m2)
Arbejd olien ind langs træretningen med maskine, lad det tørre i ca. 20 minutter, fjern overskydende olie, lad det tørre igen inden du tørpolerer med maskine. Afslut med at håndpolere med en klud i fiberretningen.

Ekstremt tilsmudsede overflader skal efterses inden behandling. Bed om specielle vejledninger fra olieproducentens hovedkontor.

Obs! Alle klude og alt slibepapir som har været i kontakt med olien skal lægges i blød i mindst 24 timer og derefter bortskaffes i lukket forpakning, ellers er der risiko for selvantændelse!

Bejdsede/Laserede overflader:
Bejds/lasur er en indfarvning af den yderste træstruktur med en slidflade af klarlak ovenpå. Ved dybe skader hvor træet også er skadet, skal overfladen slibes og eventuelt spartles, så skaden forsvinder. Derefter kan der påføres et nyt lag af bejds/lasur. Bemærk at man skal være omhyggelig med også at påføre et nyt lag lak over den bejdsede overflade.

Dækmalede overflader:
Dækmalede overflader bør beskyttes ekstra godt mod snavs og materiale, som kan efterlade vanskelige mærker (f.eks. grus) på den dækmalede overflade. Ved lette skader som ikke er trængt ned og har skadet træet kan forbedring gøres ved let påføring af maling. Ved svære skader, f.eks. dybe ridser som er trængt ned og har skadet træet, skal hele overfladen slibes og eventuelt spartles, så alle mærker forsvinder. Derefter kan overfladen behandles med et nyt lag dækmaling.
Også daglig slitage kan med tiden forårsage slitage, og derfor bør alle kontaktflader beskyttes ekstra godt.

Trin belagt med linoleum:
Rengøring sker med lunkent vand tilsat flydende syntetiske rengøringsmidler eller sæbeflager. Sørg for at vandet ikke flyder over. Pletter som ikke kan fjernes ved rengøring fjernes med lak/terpentin. Væsken må ikke hældes ud på trinpladerne. Den kan skade limen i fugerne.
Behandl linoleum ved behov med polish eller rensevoks. Vær forsigtig med stærke voksfjernelsesmidler.

Trin belagt med tekstiltæppe:
Rengøring sker med støvsuger. Sand og grus fjernes snarest inden snavset trænger ned under luven. Er tæppet på trinpladerne meget tilsmudset, skal det skumvaskes. Pletter fjernes omgående, og man skal sørge for kun at behandle pletterne. Ved kraftigere pletter bør man rådføre sig med tæppeproducenten vedrørende egnet metode til fjernelse.

Opbevarings- og håndteringsanvisning.

1. Transport
Trætrapper skal transporteres i tildækkede køretøjer med stor forsigtighed. Losning skal ske manuelt. Gaffeltruck eller tilsvarende må ikke anvendes. Træ er et naturmateriale, som ikke tåler uforsigtig håndtering eller stød.

2. Leveringsmodtagelse
Transportskader og mangler i leveringsomfanget skal angives på følgesedlen. Eventuelt skjulte fejl skal påtales inden monteringen, dog senest 7 dage efter modtagelse af leveringen.

3. Opbevaring inden montering
Opbevaring ved eller på byggepladsen skal ske i et tørt og godt ventileret rum. Luftfugtighed (RF) i lagerlokalet må kun i en kortere periode (<1 døgn) afvige fra luftfugtighed (RF) ifølge klimaklasser A-C iht. nedenstående:

A. RF = 50 +- 10% trapper til indendørs brug i opvarmede rum, t> 18 °C.
B. RF = 65 +- 10% trapper til brug i ikke opvarmede eller midlertidigt opvarmede rum.
C. RF = 85 +- 10% trapper som i brug er eksponeret mod det fri.

Ovenstående klimaklasser er dem, som bliver angivet i de kommende EN-standarder.
Ved måling af RF i rummet anvendes et slyngpsykrometer eller tilsvarende godkendt måleinstrument.
Ved måling af RF på væg eller vang anvendes et hydrometer RTU 600 eller tilsvarende godkendt måleinstrument.
I tilfælde af tvist anbringes måleapparat i det punkt som tvisten afser.

4. Montering
Montering af trapper kan først ske når byggefugten er ventileret væsentligt ud. Dvs. luftfugtighed i rum hvor trappen monteres må ikke afvige fra nogen af de anvendelige klimaklasser ifølge ovenstående. Luftfugtighed i rum hvor trappen skal monteres må kun i en kortere periode afvige fra den relevante klimaklasse A-C ifølge ovenstående. Emballagen må ikke fjernes førend montering skal påbegyndes..

5. Beskyttelse af trappe i byggeri
Efter montering af trappen skal den beskyttes under byggetiden mod smuds og mekanisk skade.

6. Leverandørens forpligtelser – Garanti
Hvis håndtering, montering og beskyttelse af trappen ikke sker iht. afsnit 1 – 5 ovenfor, kan producenten ikke give garantier ifølge sælgerens leveringsvilkår.