Et grundkursus i trappekundskab

Trappeformer

“Trappeløsninger plejer oftest at blive benævnt ud fra de tre grundformer, Lige, L- og U-trapper.
Der findes naturligvis også andre former og udførelser at vælge alt efter plads og ønsker, så som bl.a. S- og kvadrat-formede trapper. Alle trappeformer kan også inkludere forskellige varianter af større afsatser, sk. reposer.
Der er også mulighed for at gå væk fra 90 graders vinkler, hvis det ønskes eller kræves, og i stedet bruge andre vinkler eller rundede former.”

Åben eller lukket

En trappe kan være i åben eller lukket udførelse. Med lukket menes, at der mellem trinpladerne er en form for plade, som gør at man ikke kan se gennem trappen. Denne plade/skive kaldes stødtrin. En åben trappe har i stedet oftest en beskyttelsesliste under hvert trin for at forhindre at små børn skal kunne falde igennem.

Balustrade

Til en trappeløsning hører oftest også en form for balustradekonstruktion, dels stigende op med trappen, og dels rundt om trappehullet på den øverste etage. Disse kaldes stigende balustrader hhv. afskærmning.
Alle balustrader består af en eller anden form for håndliste/overligger og har en fyldning af balustre, glasplader eller lignende. For at få stabilitet i konstruktionen bruges også forskellige stolper, som oftest integreres i selve trappens konstruktion.

Højre- eller venstredrejning

For ikke at misforstå hinanden når man taler om hvordan en trappe skal udformes, betragtes en trappeløsning altid som om man står på nederste etage og skal gå op. Hvis trappen da drejer mod højre, er det en “højredrejet” trappe.

Frihøjder og fingerafstand…

“Selv inden for trappekonstruktions-verden er der masser af begreb, som kan være svære at forstå. Det er selvfølgelig intet, som man som forbruger skal lære, men det kan være godt at vide, hvad vi som trappeproducent skal tage hensyn til. To af disse begreb er hovedfrihøjde og fingerafstand.
Hovedfrihøjde kaldes det mål, som opstår når trappen passerer under etageadskillelses-kanten. Oftest befinder man sig da på trin 2 eller 3. Frihøjden der skal ifølge svensk norm være 2000 mm.
Afstanden mellem den stigende balustrades håndliste og etageadskillelses-kanten, eller mellem den vægmonterede håndliste og væggen skal være mindst 40 mm. Denne afstand kaldes fingerafstand og skal findes, for at du skal kunne holde i håndlisten, mens du går op ad trappen.”