Svensk byggenorm for trapper.

Nedenfor er et uddrag af de regler og forskrifter som gælder for trapper.

8:232 Trappe, rampe og altan

Trapper skal udformes så personer kan forflytte sig sikkert.
Fra boliger og øvrige steder hvor personer befinder sig mere end midlertidigt skal trapper muliggøre sikker transport af båre, hvis en sådan transport ikke kan ske med elevator eller anden fast anordning.
Trapper skal i siden afsluttes mod begrænsningsvægge eller forsynes med balustrade. (BFS 1995:17)

Råd:
Ved udformning af trapper bør trappens hældning og længde samt måleforhold mellem trappetrinnenes højde og dybde tages i betragtning. Trappens hældning i ganglinje bør ikke ændres inden for samme trappeløb.. Enkelte trappetrin med afvigende højde bør ikke forekomme.
Hvor dette ikke kan undgås, bør trappetrinnene markeres tydeligt.
Trindybden i trapper bør være mindst 0,25 meter, målt i ganglinjen.
Trappeafsatsen bør have mindst samme bredde som trappen. Døre på trappeafsatser bør placeres så passage ikke vanskeliggøres. I boligblokke bør trappeafsatser med døre være mindst 1,3 meter brede.

Trapper, ramper, altaner og lignende på steder hvor børn opholder sig, skal udformes så risikoen for børneulykker begrænses. Åbninger mellem trinplader i trapper bør være højst 100 mm. I boliger bør trapper være udformet så låger kan monteres i trappens øverste og nederste del.
Trappeløbene i trapper i bygninger i flere etager som indeholder flere end to boliger, og som ikke har elevator til båretransport, skal have en mindste bredde på 1,20 meter.

Råd:
Vangestykker, sokler, balustrader, håndlister og lignende bør ikke på nogen side trænge mere end højst 100 mm ind på trappeløbets bredde. Afstanden mellem begrænsningsvægge og trappeløbets side bør være højst 50 mm.

8:2321 Balustrade og håndliste
Trappeløb, trappeafsatser, ramper og altaner som ikke afgrænses af vægge, skal have afskærmning som begrænser risikoen for personskader. Trapper og ramper som er højere end 0,50 meter skal have håndlister eller tilsvarende på begge sider (BFS 1998:38). Håndlister eller tilsvarende skal være lette at gribe om.

Råd:
Trapper som er bredere end 2,5 meter bør deles med balustrader eller håndlister i to eller flere løb. Balustrader i trappeløb bør være mindst 0,9 meter høje. Hvis en åbning ved siden af et trappeløb er så stor, at der foreligger nedstyrtningsrisiko, og faldhøjden er mere end et normalt etageplan, bør balustraden være mindst 1,1 meter højt. Balustrader på trappeafsatser i en bolig børe være mindst 0,9 meter høje. Balustrader på andre trappeafsatser, altaner og svalegange bør være mindst 1,1 meter høje.